BUY PROJECT PDF Click Here!

जलचर प्राण्यांची माहिती प्रकल्प | Aquatic animal Information in Marathi Project

alchar Pranyanchi Mahiti Prakalp, Aquatic animal Information in Marathi Project, जलचर प्राण्यांची माहिती प्रकल्प, पर्यावरण प्रकल्प,evs project marathi
Admin
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Aquatic animal Information in Marathi Language | Jalchar Pranyanchi Mahiti Prakalp Jalachar Pranyanchi Mahiti Prakalp,evs project in marathi,Paryavaran Prakalp,पर्यावरण प्रकल्प विषयाची निवड,Environment Project१) प्रकल्प प्रस्तावना :

पृथ्वीचा सुमारे  ७१% टक्के भूभाग हा पाण्याने व्यापला असून फक्त २९ % भागावर जमीन आहे. त्यामुळे जलीय परिसंस्थांचा अभ्यास करणे अत्यंत महत्वाचे ठरते. निसर्गात ज्या परिसंस्था आढळतात त्या परीसंस्थेत जलीय परिसंस्था अभिक्षेत्रीय दृष्टीने जास्त व्यापक आहे.

जलचर प्राण्यांची माहिती या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विवध परीसंस्थांमध्ये आढळणारे जलचर प्राणी, त्यांचा अधिवास, ते प्राणी आढळण्याची ठिकाणे, त्या जलचर प्राण्याचे वर्णन आणि वैशिष्ट्ये या मुद्द्यांच्या आधारे सविस्तर माहिती घेणार आहोत. 


२) प्रकल्प अनुक्रमणिका 

अ.क्र.

घटक

पान नं.

१)

प्रकल्पाची उद्दिष्टे

 

२)

विषयाचे महत्व

 

३)

प्रकल्प कार्यपद्धती / अभ्यासपद्धती

 

४)

निरीक्षणे

 

६)

विश्लेषण

Ø कस्तुरी कासव

Ø मगर

Ø निळा देवमासा

Ø चोचीचा सागरी साप

Ø खेकडा

 

८)

निष्कर्ष

 

९)

संदर्भ

 ३) प्रकल्प विषयाचे महत्व :

आपल्या पृथ्वीतलावर १/४ इतक्या भागावर जमीन तर ३/४ भाग हा पाण्याने व्यापला आहे. पक्षी, सस्तन प्राणी, जमिनीवर सरपटणारे प्राणी, झाडे झुडपे अशा विविध प्रकारचे प्राणी जमिनीवर आढळतात. पृथ्वीचा हा एक चतुर्थांश भाग सोडला तर तीन चतुर्थांश भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. या इतक्या मोठ्या भागात नानाविध प्रकारचे असंख्य जीव आढळतात. कासव, खेकडा, मासे, कोळंबी, समुद्री साप, जेलीफिश, विविध प्रकारचे शंख शिंपले, तारा मासा, ऑक्टोपस असे विविध प्रकारचे जीवन पाण्यात आढळते. या प्राण्यांबाबत आपल्याला फारशी माहिती नसते. या प्राण्यांबाबत आपल्याला अनेक प्रश्न पडत असतात. तसेच या जलचर प्राण्यांचे पर्यावरणीय व सामाजिक महत्व काय आहे याबाबत देखील आपल्याला फारशी माहिती नसते.

जलचर प्राण्यांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी जलचर प्राण्यांची माहिती हा प्रकल्प विषय अत्यंत महत्वाचा आहे.


४) प्रकल्प उद्दिष्ट्ये


·       जलचर प्राण्यांची माहिती घेणे.
·       विविध जलचर प्राण्यांच्या अधिवासाबाबत माहिती मिळविणे.
·       जलचर प्राण्यांचा आहार व जीवनशैली याबाबत अधिक माहिती जाणून घेणे.
·       जलचर प्राण्यांच्या वैशिष्ट्ये जाणून घेणे.
·       जलचर प्राण्यांबाबत सविस्तर माहिती सर्वांना मिळवून देणे.

 

५) प्रकल्प कार्यपद्धती / अभ्यास पद्धती

            ‘जलचर प्राण्यांची माहिती या विषयाचा अभ्यास करता असताना मी सर्वेक्षण आणि संशोधन या कार्य पद्धतीचा उपयोग प्रकल्पाची माहिती मिळविण्यासाठी केला. प्रकल्प विषयाची माहिती मिळवत असतना सदर विषयावरील प्रकल्प करणे का गरजेचे आहे ? सदर विषयाचे पर्यावरणीय तसेच सामाजिक महत्व काय आहे याबाबत माहिती जाणून घेतली . या विषयाबाबत अधिक माहिती मिळवत असताना आशिया  तसेच इतर खंडांमध्ये आढळणाऱ्या जलचर प्राण्यांच्या काही प्रजातींचे वर्णन, त्यांचे राहणीमान, त्या प्रजाती कोणत्या प्रदेशात आढळतात इत्यादी गोष्टींचा विचार करून प्रकल्प लेखनासाठी मुद्दे तयार करण्यात आले.

            या प्रकल्प विषयाबाबत माहिती संकलित करतना मी animalia.bio  या संस्थेच्या online वेबसाईट वर उपलब्ध असलेली जलचर प्राण्यांची नावे व माहिती एकत्रित केली. सदर प्रजातीनबाबत वरील तयार केलेल्या मुद्द्यांनुसार माहिती  संकलित करण्यास सुरुवात केली.

            तयार केलेल्या प्रकल्प मुद्द्यांबाबत अधिक माहिती मिळविण्यासाठी मी इंटरनेट वर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा वापर केला. इंटरनेट च्या माध्यमातून या प्रकल्पाबाबत अधिक माहिती संकलित करणे शक्य झाले. संकलित केलेल्या माहितीची मुद्देसूद मांडणी केली व ती माहिती प्रकाल्पाध्ये समाविष्ट केली.या माहितीच्या आधारावरून प्रकल्प निष्कर्ष नमूद केला.

 

६) प्रकल्प निरीक्षणे.


१)आशिया तसेच इतर खंडांमध्ये आढळणारे जलचर प्राणी


अ.क्र.

मराठी नावे

इंग्रजी नावे

१)

कस्तुरी कासव

Musk Turtle

२)

मगर

Crocodile

३)

निळा देवमासा

Blue Whale

४)

चोचीचा सागरी साप

Beaked Sea Snake

५)

खेकडा

Crabs

६)

शिंपला

Oyster

७)

कोळंबी मासा

Shrimp

८)

पानमांजर

Otter

९)

समुद्री घोडा

Sea Horse

१०)

तारामासा

Star Fish

 

२)भारतातील सागरी प्राण्यांचे वितरण (नकाशा)

 

alchar Pranyanchi Mahiti Prakalp, Aquatic animal Information in Marathi Project, जलचर प्राण्यांची माहिती प्रकल्प, पर्यावरण प्रकल्प,evs project marathi

 

७) प्रकल्प विश्लेषण


१)  कस्तुरी कासव


 • शास्त्रीय वर्गीकरण


राज्य

प्राणी

फिलम

कणाधारी 

वर्ग

सरपटणारा प्राणी

ऑर्डर

टेस्टुडीन्स

गौण

क्रिप्टोडिरा

कुटुंब

किनोस्टरनिडे

वंश

स्टर्नोथेरस

प्रजाती

स्टर्नोथेरस ओडोरेटस

 

 • आयुर्मान : 50 वर्षे
 • वजन : ६०३ ग्रम
 • लांबी : 5-14सेमी

 

किनोस्टरनिडे या कुटुंबातील स्टर्नोथेरस ओडोरेटस ही  एक लहान कासवाची  प्रजाती आहे .  आग्नेय कॅनडा आणि पूर्व युनायटेड स्टेट्समध्ये ही प्रजाती आढळते. हे सामान्यतः सामान्य कस्तुरी कासव , पूर्व कस्तुरी कासव  म्हणून ओळखले जाते;  कारण शिकार रोखण्यासाठी त्याच्या कवचाच्या काठावरील सुगंधी ग्रंथीमधून गंध सोडण्याची क्षमता या प्रजातीमध्ये आढळते.

 • वर्णन:

कस्तुरी कासव हे उत्तर अमेरिकेमध्ये आढळणारे लहान कासव आहे. हे कासव राखाडी, काळा, तपकिरी रंगाचे असते. या कासवाची मान लांब असून पाय लहान असतात. या कासवाच्या मानवेवर पिवळ्या रेषा असतात. या कासवाचे डोके त्रिकोणी आकाराचे असते. या कासवाच्या नाकाच्या टोकापासून मानेपर्यंत पिवळ्या-हिरव्या पट्ट्या असतात. हनुवटी आणि घशावर बार्बल्स असतात.

 

 • कस्तुरी कासव फोटो

 

project पर्यावरण प्रकल्प pdf,educational Marathi,www.educationalmarathi.com,
Image Credit : https://animalia.bio/

 

 • कस्तुरी कासवाचे वितरण / आढळ

खंड : उत्तर अमेरीका

देश : कॅनडा, युनायटेड स्टेट्स, मेक्सिको

कस्तुरी कासवे ही दक्षिण ओंटारियो, दक्षिण क्यूबेक आणि पूर्व युनायटेड स्टेट्समध्ये दक्षिणेकडून फ्लोरिडा आणि पश्चिमेकडून मध्य टेक्सासपर्यंत आढळतात. ही कासवे विविध प्रकारच्या ओलसर अधिवासात आणि किनारी प्रदेशात आढळतात, विशेषत: मंद प्रवाह , दलदल आणि मोठ्या नद्या आणि तलाव यांचा समावेश होतो.


 • सवयी आणि जीवनशैली

कस्तुरी कासव हे सामान्यतः निशाचर प्रकारातल्या प्राण्यांमध्ये समाविष्ट होतात. ही कासवे  जवळजवळ संपूर्णपणे जलचर आहेत आणि उथळ, मंद गतीने चालणार्‍या खाडीच्या पाण्यामध्ये किंवा तलावांमध्ये या प्रकारातली कासवे वास्तव्यास असतात. जेव्हा मादी अंडी घालते तेव्हा ही कासवे जमिनीवर येतात.  कस्तुरी कासवे ही कमी प्रमाणात पोहतात, बहुतेकदा ती त्यांच्या मूळ निवासस्थानाच्या तळाशी चालताना आढळतात. त्यांच्या खालच्या बाजूला असलेल्या एका लहान ग्रंथीतून कस्तुरीचा सुगंध उत्सर्जित करणे ही त्यांची संरक्षण यंत्रणा आहे. हा गंध शिकारी आणि नैसर्गिक शत्रूंना घाबरवण्यासाठी वापरले जातो. या जातीच्या कासवांना त्रास दिल्यास, ही कासवे अनेकदा चावण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. 


 • आहार आणि पोषण

कस्तुरी कासव हे मांसाहारी आणि सफाई कामगार आहेत.  गोगलगाय, जलीय अळ्या आणि विविध कीटकांसह विविध प्रकारचे जलीय अपृष्ठवंशी प्राणी खातात. ही कासवे मासे देखील खातात.

२) खाऱ्या पाण्यातील मगर

 

 • शास्त्रीय वर्गीकरण

सृष्टी(Kingdom)

प्राणी

वंश

कणाधारी

विभाग (Division):

सरपटणारा प्राणी

गण(Order):

क्रोकोडिलिया

कुटुंब (Family):

क्रोकोडिलिडे

जाती (Genus):

क्रोकोडायलस

प्रजाती (Species):

क्रोकोडायलस पोरोसस

 

 • आयुर्मान: 40-70 वर्षेवर्षे
 • सर्वोच्च वेग : १८ किमी/ता
 • वजन : 1000एलबीएस
 • लांबी: ४.३-५मी

खाऱ्या पाण्यातील मगर ( CROCODYLUS POROSUS ) हा सर्वात मोठा जिवंत सरपटणारा प्राणी आणि मगर आहे. १९७० च्या दशकापर्यंत या मगरींची शिकार त्यांची कातडी मिळविण्यासाठी केली जात होती. बेकायदेशीर हत्या केल्यामुळे या मगरींच्या अधिवास नष्ट होण्याचा धोका आहे.

 • वर्णन:

खार्‍या पाण्यातील मगरीचे डोके हे मोठे आणि टोकदार असते. लहान मगरींवर फिकट पिवळ्या रंगाचे तसेच काळ्या रंगाचे ठिपके असतात. जस जश्या या मगरी मोठ्या होत जातात तसा त्यांचा रंग गडद होत जातो. त्यांची शेपटी राखाडी रंगाची असून त्यांच्या शेपटीवर गडद रंगाचे पट्टे असतात.

 

 • खाऱ्या पाण्यातील मगरीचे फोटो: 

 

Environment project pdf in Marathi,11th paryavaran project in Marathi language,पर्यावरण प्रकल्प 11वी विषय pdf,प्रकल्प कार्य व जनरल कार्य 11th
Image Credit : https://animalia.bio/


 • खाऱ्या पाण्यातील मगर आढळ / वितरण

खंड:आशिया

उपखंड:दक्षिण आशिया,आग्नेय आशिया.

देश : ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश,   कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया  म्यानमार.

महासागर : पॅसिफिक महासागर

खाऱ्या पाण्यातील मगरी या विस्तृत क्षेत्रात आढळतात. इंडोनेशिया तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरेकडील किनारपट्टीवर, श्रीलंका आणि पूर्व भारताच्या किनाऱ्यावर या मगरी आढळतात. दक्षिणपूर्व आशिया ते मध्य व्हिएतनाम तसेच बोर्नियो, फिलीपिन्स, पलाऊ, वानुआतु आणि सॉलोमन बेटांवरही  खाऱ्या पाण्याच्या मगरी आढळतात. कोरड्या हंगामात, या मगरी बहुधा नदीच्या प्रवाहात आढळतात, कधीकधी खुल्या समुद्रात राहतात. पावसाळा ऋतू जवळ आल्यावर, या मगरी दलदलीच्या ठिकाणी स्थलांतर करतात. 

 • सवयी आणि जीवनशैली

खाऱ्या पाण्यातील मगरी रात्री शिकारी असतात, दिवसभर पाण्यातून फिरण्यात किंवा उन्हामध्ये पडून राहण्यात घालवतात. मगर हा थंड रक्ताचा प्राणी असल्यामुळे यांना सरपटणाऱ्या प्राण्यांना त्यांच्या शरीराचे तापमान सतत राखावे लागते. जेव्हा मगरीचे शरीर खूप गरम होते, तेव्हा ते थंड होईपर्यंत त्यांचे डोळे आणि नाकपुड्या पाण्याच्या पृष्ठभागाच्या वर सोडून पाण्यात डुबकी मारतात. जेव्हा त्यांच्या शरीराचे तापमान कमी असते, तेव्हा या मगरी सपाट खडकांवर चढतात आणि शरीर उबदार होण्यासाठी सूर्यप्रकाशात पडून राहतात.

 • आहार आणि पोषण

खाऱ्या पाण्यातील मगरी मांसाहारी असतात. त्यांचा आहार हा त्यांच्या वयानुसार बदलतो. लहान मगरी  मासे आणि सरपटणारे प्राणी यासारख्या लहान प्राण्यांना या मगरी खातात. मोठ्या मगरी चिखलाचे खेकडे, साप, कासव, पक्षी, रानडुक्कर आणि म्हशी यांसारख्या प्राण्यांच्या मोठ्या शिकार करतात.

 ३)निळा देवमासा


 • शास्त्रीय वर्गीकरण

सृष्टी(Kingdom)

प्राणी

वंश

कणाधारी 

विभाग (Division):

सस्तन प्राणी

गण(Order):

आर्टिओडॅक्टिला

कुटुंब (Family):

बॅलेनोप्टेरिडे

जाती (Genus):

बालेनोप्टेरा

प्रजाती (Species):

बॅलेनोप्टेरा मस्कुलस

 

 • आयुर्मान: 80-90 वर्षे
 • सर्वोच्च वेग : 20 किमी/ता
 • वजन : 100-160टी एलबीएस
 • लांबी: 25-30 मी

ब्लू व्हेल ( बॅलेनोप्टेरा मस्क्युलस ) एक सागरी सस्तन प्राणी आहे. आतापर्यंत अस्तित्वात असलेला हा सर्वात मोठा प्राणी आहे. 19व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत पृथ्वीवरील जवळजवळ सर्व महासागरांमध्ये एकेकाळी ब्लू व्हेल माश्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. जहाजे धडकणे, प्रदूषण आणि हवामान बदल यासारख्या असंख्य मानवनिर्मित धोक्यांमुळे यांची संख्या कमी होत चालली आहे.

 

 • वर्णन :

ब्लू व्हेलचे शरीर खूप लांब, सडपातळ आणि अरुंद असते. ब्लू व्हेल माशाची त्वचा गुळगुळीत असते. याच्या त्वचेचा रंग राखाडी, निळा असतो. त्याची शेपटी मोठी आणि सरळ असते. ब्लू व्हेल माशाला दोन ब्लो-होल असतात जेव्हा ते श्वास घेण्यासाठी पृष्ठभागावर येतात तेव्हा त्यांच्या डोक्याच्या वरच्या भागातून शिळी हवा आणि समुद्राचे पाणी बाहेर फेकतात.

 • फोटो

 

Paryavaran Prakalp पर्यावरण प्रकल्प विषयाची निवड Project पर्यावरण प्रकल्प 11वी विषय
Image Credit : https://animalia.bio/


 • ब्लू व्हेल वितरण / आढळ

खंड : आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, ओशनिया, उत्तर अमेरिका, आशिया, युरोप, अंटार्क्टिका

उपखंड : उप-सहारा आफ्रिका, कॅरिबियन बेटे, दक्षिण आशिया, पूर्व आशिया, मध्य अमेरिका, आग्नेय आशिया, पश्चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका

देश : अंगोला, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बांगलादेश, बेनिन, ब्राझील,  कॅनडा.

महासागर : अटलांटिक महासागर, पॅसिफिक महासागर

ब्लू व्हेल ही आर्क्टिक महासागर वगळता जगातील प्रत्येक महासागरात आढळणारी प्रजाती आहे, परंतु भूमध्य, लाल, बाल्टिक समुद्र यासारख्या काही प्रादेशिक समुद्रांमध्ये आढळत नाही.

 • सवयी आणि जीवनशैली

ब्लू व्हेल हे सामान्यतः एकटे राहणारे प्राणी आहेत. तर काही वेळेला गटांमध्ये एकत्र दिसतात. ते विविध प्रकारचे आवाज वापरून एकमेकांशी संवाद साधतात. ब्लू व्हेलचा आवाज अत्यंत मोठा आहे, ग्रहावरील कोणत्याही प्राण्यापेक्षा मोठा आवाज आहे ,180 डेसिबलपेक्षा मोठा आवाज रेकॉर्ड केला गेला आहे. समुद्रात खोल डुबकी मारण्यासाठी ते त्यांच्या शेपटी चा वापर करतात

 

४)  सागरी साप


 • शास्त्रीय वर्गीकरण

सृष्टी(Kingdom)

प्राणी

वंश

चोरडाटा

विभाग (Division):

सरपटणारा प्राणी

गण(Order):

स्क्वामाटा

कुटुंब (Family):

एलापिडे

जाती (Genus):

एनहाइड्रिना

प्रजाती (Species):

एनहाइड्रिना शिस्टोसा

लांबी :120सेमी

एनहाइड्रिना शिस्टोसा , ज्याला सामान्यतः चोचीचा सागरी साप , हुक-नाक असलेला सागरी साप किंवा सामान्य समुद्री साप  म्हणून ओळखले जाते. एनहाइड्रिना शिस्टोसा ही समुद्री सापाची एक अत्यंत विषारी प्रजाती आहे. ही सापाची प्रजाती संपूर्ण उष्णकटिबंधीय इंडो-पॅसिफिकमध्ये आढळते. 

 • वर्णन :

एनहाइड्रिना शिस्टोसा सागरी साप ही समुद्रातील सापांची एक अत्यंत विषारी प्रजाती आहे ही प्रजाती उष्णकटिबंधीय इंडो-पॅसिफिकमध्ये आढळते. हे साप वरून गडद राखाडी रंगाचे दिसात तर त्यांची खालची बाजू ही पांढऱ्या रंगाची असते. हे सहसा वर एकसारखे गडद राखाडी असते; बाजू आणि खालचे भाग पांढरे आहेत. 

 • समुद्री साप फोटो

 

पयार्वरण प्रकल्प विषय Environment Project In Marathi Pdf पर्यावरण प्रकल्प प्रस्तावना
Image Credit : https://animalia.bio/


 • समुद्री साप वितरण / आढळ

खंड : आशिया,

उपखंड : पश्चिम आशिया, दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया

देश:ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांगलादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, इराण, इराक, कुवेत इत्यादी

चोचीचे समुद्री साप अरबी समुद्र आणि पर्शियन गल्फ (ओमानच्या बाहेर), सेशेल्स आणि मादागास्करच्या दक्षिणेस, दक्षिण आशिया (पाकिस्तान, भारत आणि बांगलादेश), आग्नेय आशिया (म्यानमार, थायलंड, व्हिएतनामच्या समुद्रात आढळतात. हे साप सामान्यत: चिखल किंवा वालुकामय तळाशी असलेल्या उथळ पाण्यात, नदीचे मुख आणि किनारी सरोवर आणि बेटांवर आढळतात.

 • सवयी आणि जीवनशैली

चोचीचे समुद्री साप हे दिवसा आणि रात्री दोन्ही वेळी सक्रिय असतात. हे साप 100 मीटर खोलपर्यंत पाण्यात आढळतात. एकदा पाण्याखाली गेल्यानंतर हे साप जास्तीत जास्त पाच तास पाण्याखाली राहू शकतात.  

 • आहार आणि पोषण

चोचीचे समुद्री साप हे मांसाहारी (मांसभक्षी) असतात आणि ते केवळ मासे खातात.५) खेकडा

 

 • शास्त्रीय वर्गीकरण

सृष्टी(Kingdom)

प्राणी

वंश

आर्थ्रोपोडा

विभाग (Division):

मलाकोस्ट्राका

गण(Order):

डेकापोडा


 • आयुर्मान: -वर्षे
 • वजन : ५०० ग्रॅम पर्यंत

खेकडा हा विषारी प्राणी नाही. खेकडा हा प्राणी पाणी व जमीन या दोन्ही ठिकाणी वास्तव्य करीत असल्याने याचा समावेश उभयचर प्राण्यांमध्ये होतो. खेकडा या प्राण्याच्या विविध प्रजाती आहेत. शाकाहारी व मांसाहारी अश्या दोन्ही प्रकारचे अन्न खेकडा खातो. खेकडा हा प्राणी खाण्यासाठी देखील केला जातो.

 • वर्णन :

खेकडा या प्राण्याचा रंग काळपट , राखाडी तसेच रंगीबेरंगी खेकडे समुद्रामध्ये आढळतात. खेकड्याचे पूर्ण शरीर हे एका कठीण कवचाचे बनलेले असते. खेकड्याला आठ पाय व दोन मोठ्या नांग्या असतात. खेकड्याचे तोंड हे अतिशय क्लिष्ट रचना असते.

 • खेकडा आढळ / वितरण

देश: भारत, युरोप , ब्रिटन, अमेरिका.

नदी, तलाव, समुद्र तसेच ओलाव्याच्या ठिकाणी खेकडा हा प्राणी आढळून येतो. खेकडे हे प्रामुख्याने समुद्रकिनारे तसेच नदीकिनारी बीळ करून राहतात. खेकडा हा प्राणी माणूस अन्न म्हणून खात असल्याने भारत , चीन आणि अनेक ठिकाणी खेकड्यांची शेती केली जाते.

 • खेकडा फोटो 
12Th Evs Project Topics In Marathi Evs Project In Marathi 12 वी पर्यावरण प्रकल्प
Image Credit : https://animalia.bio/


 • सवयी आणि जीवनशैली

समुद्रामध्ये १०० मीटर खोलीपर्यंत खेकडे आढळतात. तपकिरी व निळा खेकडा असे दोन प्रकारचे खेकडे पॅसिफिक महासागरामध्ये आढळतात. खेकडे हे स्वतःचे शत्रूपासून संरक्षण करण्यासाठी रंग बदलतात तसेच समुद्रामध्ये विविधरंगी खेकडे आढळतात. नदीकिनारी असणारी दलदल, तसेच दगडांखाली खेकडा हा प्राणी आढळतो

 • आहार आणि पोषण

खेकडा हा प्राणी लहान मासे, वनस्पती, मास इ. गोष्टी अन्न म्हणून खातो. ज्या ठिकाणी खेकड्यांची शेती केली जाते तेथील खेकड्यांना मांस खायला घातले जाते.


८) प्रकल्प निष्कर्ष 


·       जलचर प्राण्यांची सविस्तर माहिती मिळविणे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शक्य झाले.

·       विविध जलचर प्राण्यांच्या अधिवासाबाबत माहिती मिळवली.

·       जलचर प्राण्यांचा आहार व जीवनशैली याबाबत अधिक माहिती जाणून घेतली.  

·       जलचर प्राण्यांच्या वैशिष्ट्ये समजून घेऊन मिळवलेल्या माहितीचे संकलन केले.  

 

९) प्रकल्प संदर्भ 

·     https://www.educationalmrathi.com (Educationalमराठी)

·     https://www.mazaabhyas.com

·     https://www.wikipedia.org

·     https://animalia.bio/animalia


********

विविध विषयांवरील प्रकल्प पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

VIEW

PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील निळ्या रंगातील बाणावर क्लिक करा.

जलचर प्राण्यांची माहिती प्रकल्प प्रकल्प 2.0MB pdf

PDF Password मिळविण्यासाठी DOWNLOAD वर क्लिक करा

DOWNLOAD

नवीन प्रकल्पांच्या Notification मिळवण्यासाठी Educationalमराठी चे You Tube Channel आत्ताच Sbscribe करा.

Subscribe Now ! It's Free

Post a Comment

निबंध आवडल्यास आम्हाला COMMENT करून नक्की सांगा.
तुम्हाला कोणत्या विषयाचा निबंध हवा असल्यास आम्हाला COMMENT मध्ये किंवा Contact Form द्वारे संपर्क करून सांगा आम्ही तो निबंध देण्याचा अवश्य प्रयत्न करू.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.