पर्यावरण प्रकल्प ११वी, १२वी | Paryavarn prakalp 11th and 12th

 

पर्यावरण प्रकल्प ११वी, १२वी
प्रकल्प कार्य (३० गुण)


पर्यावरण प्रकल्प ११वी, १२वी | Paryavarn prakalp 11th and 12th

पर्यावरण प्रकल्प ११वी, १२वी 


{प्रकल्पांची अनुक्रमणिका या लेखाच्या खाली दिली आहे तेथून तुम्हाला हवा असलेला प्रकल्प मिळू शकतो.}


पर्यावरण प्रकल्प कार्य अहवाल लेखनासाठी खालील मार्गदर्शक सूचनेनुसार करावा . प्रकल्प कार्य अहवाल सादरीकरण विद्यार्थ्यांनी खालील मुद्द्यांना अनुसरून लेखन करणे अनिवार्य आहे . पाठ्यपुस्तकात प्रकल्प कार्यासाठी दिलेल्या संदर्भ प्रकल्प यादीतून किंवा यादीबाहेरील पर्यावरणसंबंधी समस्या विषय घेऊन प्रकल्प कार्य करावे .

 

Ø प्रकल्प कार्याचे मूल्यमापन खालील मुद्द्याप्रमाणे असेल .

 
१ ) प्रकल्प विषय निवड ( प्रस्तावना ) : 

        प्रस्तावनेमध्ये निवडलेल्या प्रकल्पाविषयी थोडक्यात माहिती लिहिणे अपेक्षित आहे , जसे - विदयार्थ्यांनी पर्यावरणासंबंधी समस्या , विषयाची निवड का केली, संकल्पना , थोडक्यात विषयाचा इतिहास , नवीन अद्ययावत माहिती, विषयाची सदयस्थिती अशा घटकांचा समावेश प्रस्तावनेमध्ये प्रामुख्याने असावा .


२ ) विषयाचे महत्त्व :

        यामध्ये सध्याच्या परिस्थितीत प्रकल्पाचे पर्यावरणविषयी ,शास्त्रीय तसेच सामाजिक मूल्याचे महत्त्व ओळखून त्याबाबत नेमकेपणाने लिहावे .


३ ) प्रकल्प कार्याची उद्दिष्ट्ये :

        ज्या हेतूने आपण प्रकल्पाचा विषय निवडला , त्या अनुषंगाने प्रकल्प कार्याची योग्य उद्दिष्ट्ये लिहिणे आवश्यक आहे .


४ )प्रकल्प कार्यपद्धती : 

        प्रकल्प कार्यपद्धतीमध्ये माहिती संकलन करण्याच्या विविध संशोधन अभ्यासपद्धतीचा वापर करता येतो . जसे - सर्वेक्षण , प्रश्नावली , मुलाखत , प्रयोग , क्षेत्र निरीक्षणे , क्षेत्रभेट इत्यादी पद्धतीचा अवलंब करावा . पर्यावरणाचा प्रकल्प हा साधारणत: विदयार्थ्याच्या स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून असला पाहिजे. ( परंतु यापुरतेच मर्यादित नाही ) सर्वसाधारणपणे विदयार्थ्यांना त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील पर्यावरणाच्या समस्यांचा विचार करण्यास प्रवृत्त करावे . जेणेकरून त्यांना सभोवतालच्या समस्यांचा विचार करण्याची त्यावरील उपाय योजण्याची व पर्याय शोधण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते.


५ ) निरीक्षणे : 

        निवडलेल्या कार्यपद्धतीने प्राप्त माहिती ही निरीक्षणे , आलेख तक्त्याच्या स्वरूपात प्रदर्शित करावी , तसेच संक्षिप्त व मुद्देसूद असावीत . निरीक्षणावरच पुढचे निष्कर्ष अवलंबून असणे जरुरीचे आहे. अंकीय किंवा सांख्यिकीय आधारे आपण संकलित केलेल्या निरीक्षणांच्या आधारे विश्लेषण करणे हा महत्वाचा टप्पा आहे . मध्य , मध्यमान , सहसंबंध , सरासरी , टक्केवारी इत्यादीच्या आधारे विश्लेषण अधिक अचूक के प्रभावी होते . सदर पद्धतीने आपण आलेख , स्तंभालेख , पायआलेख , अशा आकृतींच्या माध्यमातून माहिती आपण प्रभावीपणे दर्शवू शकतो.


६) निष्कर्ष : 

        विश्लेषणावरून प्राप्त माहितीच्या आधारे प्रकल्पाचा निष्कर्ष लिहावा.

 

 

Ø   प्रकल्प करताना प्रकल्पात समावेश करण्यासाठी आवश्यक मुद्दे:

 

१)     प्रकल्प विषय प्रस्तावना

२)   विषयाचे महत्व

३)   प्रकल्प कार्य उद्दिष्ट्ये

४)   प्रकल्प कार्यपद्धती

५)  निरीक्षणे

६)    विश्लेषण

७)  निष्कर्ष

८)   संदर्भ

९)    प्रकल्पाचा अहवाल

 


मित्रांनो वरील माहितीवरून तुम्हाला प्रकल्प लेखन कसे करावे याबाबत कल्पना आलीच असेल. वरील माहिती काळजीपूर्वक वाचा आणि दिलेल्या मुद्द्यांचा आपल्या पर्यावरण विषयाच्या प्रकल्पामध्ये अवश्य वापर करा.

 

मित्रांनो तुम्हाला प्रकल्प कसे लिहावेत याची अधिक माहिती मिळण्यासाठी www.educationalmarathi (Educational Marathi) आमची website तुमच्यासाठी विविध विषयांवरील प्रकल्प घेऊन आलो आहोत. तुम्हाला हवा असणारा प्रकल्प पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 (पर्यावरण प्रकल्प  ११वी व १२वी) 


 

प्रकल्प विषयांची यादी

आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

पाण्याचे स्थानिक स्त्रोत , प्रदूषणाची करणे व प्रतिबंधात्मक उपाय प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

टाकाउ कचऱ्याचे वर्गीकरण व व्यवस्थापन प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

सौरउर्जा वापर काळाची गरज प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

पर्यावरण संरक्षण करणाऱ्या संस्था आणि त्यांच्या कामाबाबत माहिती प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

परिसरात सापडणाऱ्या आयुर्वेदिक वनस्पतींचे महत्व प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

प्लास्टिक पुनर्चक्रीकर्ण प्रक्रिया प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

सेंद्रिय शेती आणि रासायनिक शेती प्रकल्प .

येथे क्लिक करा.

क्षेत्रभेट प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

१०

दैनंदिन जीवनातील विज्ञान प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

११
 

स्थानिक उद्योगाचे त्याच्या भोवतालच्या पर्यावरणावर होणारे परिणाम प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

१२

रासायनिक खतांचा वाढता वापर आणि घातक परिणाम प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

१३

घनकचरा वर्गीकरण व व्यवस्थापन प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

१४

लोकसंख्या वाढ ग्रामीण व शहरी प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

१५

पाण्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे भूजल पातळीत झालेली घट प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

१६

जलप्रदूषण समस्येचे गांभीर्य अभ्यासणे व जलसुरक्षा  प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

१७

औद्योगिक प्रदूषण प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

१८

नैसर्गिक संसाधने त्यांचे व्यवस्थापन व संवर्धन प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

१९

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने प्रकल्प

येथे क्लिक करा.


२०

पर्जन्य जल संचयन आणि त्याचे फायदे प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२१

नैसर्गिक संसाधने त्यांचे व्यवस्थापन व संवर्धन प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२२

देशातील लुप्त होत जाणाऱ्या प्राण्यांची माहिती प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२३

महाराष्ट्रावर परिणाम करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२४

अरण्याचा पर्यावरणीय अभ्यास प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२५

ऐतिहासिक स्थळाला (किल्ला) भेट आणि तेथील पर्यावरणाचा अभ्यास प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२६

हवा प्रदूषण प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२७

हरित लेखापरीक्षण महत्व पर्यावरण प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२८

ध्वनी प्रदूषण प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२९

पाणी टंचाई प्रकल्प

येथे क्लिक करा


paryavarn project in marathi 

३०

जागतिक तापमानवाढ प्रकल्प

येथे क्लिक करा

३१

भारतातील आदिवासी समूहांची राज्यनिहाय यादी त्यांची वैशिष्ट्ये आणि आदिवासी समूहाच्या पर्यावरण जतन करण्याच्या परंपरा प्रकल्प

येथे क्लिक करा

३२

नैसर्गिक आपत्ती प्रकल्प

येथे क्लिक करा

३३

परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या प्रणालीचा अभ्यास पर्यावरण प्रकल्प

येथे क्लिक करा

३४

परिसरातील जैवविविधतेचा अभ्यास पर्यावरण प्रकल्प

येथे क्लिक करा

३५

मिश्र पिकशेती प्रकल्प पर्यावरण प्रकल्प ११वी १२वी

येथे क्लिक करा

३६

‘शेतीसाठी वापरली जाणारी कीटक नाशके आणि त्यांचा मानवी आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावर होणारा परिणाम पर्यावरण प्रकल्प

येथे क्लिक करा

३७

‘शेततळे काळाची गरज प्रकल्प पर्यावरण प्रकल्प ११वी १२वी

येथे क्लिक करा

३८

मृदा प्रदूषण प्रकल्प पर्यावरण प्रकल्प  ११वी  १२वी

येथे क्लिक करा44.

वनांचा ऱ्हास/ जंगलतोड प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

45.

नोबेल विजेत्या पर्यावरण वादींची माहिती

येथे क्लिक करा.

46.

सांडपाणी शेतीसाठी वापरल्यास नदीचे प्रदुषण कमी करता येणे शक्य आहे.

येथे क्लिक करा.

47.

जल पुनर्भरण प्रकल्प

येथे क्लिक करा.

48.

पाणी जतन करण्याच्या पद्धती व फायदे 

येथे क्लिक करा

49.

जवळच्या रुग्णालय/डॉक्टर च्या दवाखान्यात भेट 

येथे क्लिक करा  

50.

परिसरातील फुलांचा सामाजिक तसेच धार्मिक दृष्टीकोनातून अभ्यास 

येथे क्लिक करा 


[ जर येथून लिंक उघडली नाही तर प्रकल्पाचे नाव वेबसाईटवरील search बॉक्स मध्ये search करा.] • प्रकल्प आवडल्यास आम्हाला COMMENT करून नक्की सांगा.
 • तुम्हाला कोणत्या विषयावरचा निबंध , प्रकल्प हवा असल्यास आम्हाला COMMENT मध्ये किंवा CONTACT FORM द्वारे संपर्क करून सांगा आम्ही तो देण्याचा अवश्य प्रयत्न करू.
 • मित्रांनो या PAGE वरील माहिती आवडल्यास आम्हाला COMMENT करून जरूर कळवा.
 • आपल्या काही आमच्यासाठी सुचना असतील तर जरूर कळवा.[प्रकल्प विषय  comment मध्ये सांगताना तुमची इयत्ता आणि विषय जरूर comment करा.]Next Post Previous Post
102 Comments
 • Sneha
  Sneha March 20, 2021 at 7:23 PM

  रासनिक खताचा वाढता दूष परीनाम हा
  प्रकल्प पाहीजे
  class 12th

 • Sneha
  Sneha March 20, 2021 at 8:07 PM

  Rasayanik khatacha Varta dushparinam class 12th

  • omkar pawar.
   omkar pawar. March 20, 2021 at 8:54 PM

   तुम्हाला हवा असलेला प्रकल्प २३ मार्च २०२१ पर्यंत आमच्या वेबसाईट वर उपलब्ध करून दिला जाईल.
   -Educationalमराठी

 • Unknown
  Unknown March 22, 2021 at 6:57 PM

  घन कचरा ची विल्हेवाट कशी लावली जाते.या बद्दल प्रकल्प तयार करा कचरा कमी. करून समूदायातील कचरा व्यवस्थापन सुधारता येण्यासाठी पोस्टर बनवा
  वर्ग 12 वा.

  • Omkar
   Omkar March 22, 2021 at 10:59 PM

   https://educationalmarathi.stores.instamojo.com/checkout
   या लिंक ला जाऊन project पहा घनकचरा व्यवस्थापन

 • Unknown
  Unknown March 23, 2021 at 1:11 PM

  लोकसंख्या वाढ शहर आणि ग्रामीण प्रकल्प १२वी आर्ट्स २०२१

 • Unknown
  Unknown March 23, 2021 at 1:12 PM

  लोकसंख्या वाढ शहर आणि ग्रामीण प्रकल्प १२वी आर्ट्स २०२१

  • omkar pawar.
   omkar pawar. March 23, 2021 at 2:22 PM

   तुम्हांला हवा असलेला प्रकल्प काही दिवसांतच आमच्या www.educationalmarathi.com या वेबसाईट वर उपलब्ध करून दिला जाईल.
   _ Educationalमराठी

  • omkar pawar.
   omkar pawar. March 23, 2021 at 2:22 PM

   तुम्हांला हवा असलेला प्रकल्प काही दिवसांतच आमच्या www.educationalmarathi.com या वेबसाईट वर उपलब्ध करून दिला जाईल.
   _ Educationalमराठी

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar March 26, 2021 at 8:54 PM

   लोकसंख्या वाढ ग्रामीण व शहरी हा तुम्हाला हवा असलेला प्रकल्प आम्ही www.educationalmarathi.com या आमच्या वेबसाईट वर दिला आहे. नक्की पहा. आवडल्यास comment करून सांगा

 • Vaibhav Rathod
  Vaibhav Rathod March 26, 2021 at 11:29 AM

  पाण्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे भूजल पातळीत घट झाली आहे कॄपया हा प्रकल्प नक्की बनवा 30 मार्च आधी Plz sir request krto mi......5 April la present karych ahe sir

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar March 26, 2021 at 1:01 PM

   तुम्हाला तुमचा प्रकल्प लवकरात लवकर देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू.
   -Educationalमराठी

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar March 28, 2021 at 11:28 PM

   तुम्हाला हवा असलेलेला प्रकल्प उपलब्ध करून दिला आहे.
   पाण्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे भूजल पातळीत घट झाली आहे. वेबसाईट वर भेट द्या .

  • Unknown
   Unknown October 14, 2021 at 3:18 PM

   परिसरातील जैवविविधतेचा अयास। std: 12th

  • omkar pawar.
   omkar pawar. October 15, 2021 at 10:22 PM

   परिसरातील जैव विविधतेचा अभ्यास हा प्रकल्प आमच्या educationalमराठी वर उपलब्ध आहे .
   - EducationalMarathi

 • Unknown
  Unknown March 28, 2021 at 2:31 PM

  औषधी वनस्पती प्रकल्प पाहिजे

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar March 28, 2021 at 11:26 PM

   औषधी वनस्पती प्रकल्प Educationalमराठी वेबसाईट वर उपलब्ध आहे. प्रकल्पाच्या tab वर क्लिक करा तुमच्यासमोर प्रकल्पाची लिस्ट समोर येईल तेथून तुम्ही हा प्रकल्प मिळवू शकता.
   www.educationalmarathi.com

 • Unknown
  Unknown April 6, 2021 at 3:00 PM

  महाराष्ट्रातील कोणत्याही ५ राष्ट्रीय उदयानाचि माहिती मिळवून त्याला नाव, विभाग,स्थळ, जिल्हा सर्व साधारण पशु,प्राणि, फुले आणि त्यांची वैशिष्ट्ये प्रकल्प

  • Unknown
   Unknown December 14, 2021 at 7:46 PM

   पर्यावरण प्रकल्प विषय नोबेल विजेत्या कोणत्याही २ पर्यावरणवादींची माहिती लिहा त्यासोबत त्याच्या कार्याबद्दल कोणता संदेश मिळाला ते विश्लेषण करा इ 11वी

 • MANGESH CHAUDHARI
  MANGESH CHAUDHARI April 11, 2021 at 8:30 AM

  औद्योगिक प्रदुषण

 • Unknown
  Unknown April 15, 2021 at 9:03 PM

  तुमच्या भागातील पर्जन्यजल संचयन साठी असलेल्या प्रणाली चे सर्वेक्षण करा. यामुळे त्या भागाला झालेल्या फायद्यांची यादी करा.

 • Unknown
  Unknown April 28, 2021 at 2:29 PM

  मी १२वी ला आहे आणि मला ( जल प्रदूषण समस्सेचे गांभीर्य अभ्यासणे व जलसुरक्षा ) या विषयाबद्दल पुर्ण प्रकल्प माहिती पाहिजे.

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar May 2, 2021 at 11:37 AM

   तुम्हाला हवा असलेला प्रकल्प आज दुपारी १२ वाजता देण्यात येईल

 • Unknown
  Unknown May 31, 2021 at 6:54 PM

  लुप्त होत जाणारे प्राणी या विषयावर मला प्रोजेक्ट पाहिजे आहे

  • omkar pawar.
   omkar pawar. June 27, 2021 at 8:09 PM

   लुप्त होत जाणारे हा प्रकल्प उपलब्ध करून दिला आहे.

 • Unknown
  Unknown June 20, 2021 at 12:57 PM

  जवळच्या ऐतिहासिक ठिकाणाला भेट द्या
  (किल्ला) व खालील माहिती लिहा. किती लोक
  रोज भेट देतात , त्यांचा भेटीचा हेतू , त्या ठिकाणचे
  ऐतिहासिक महत्व,आणि तेथील पर्यावरणाचे
  मुद्दे.

  • omkar pawar.
   omkar pawar. June 27, 2021 at 8:08 PM

   जवळच्या ऐतिहासिक स्थानाला भेट हा प्रकल्प आम्ही educationalमराठी वर उपलब्ध करून दिला आहे.

 • Unknown
  Unknown June 22, 2021 at 7:32 PM

  नमस्कार,
  मला पाणाच्या अतिरीक्त वापरामुळे भु-जल पातळीत घट झालेली आहे. या प्रकल्पाचा सादरीकरण व अहवाल पाहीजे आहे. तरीही तुम्ही क्रूपया करुन मला हा प्रकल्प लवकरात लवकर द्यावा ही विनंती.
  धन्यवाद !

  • omkar pawar.
   omkar pawar. June 27, 2021 at 8:07 PM

   आम्ही पाण्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे झालेली भूजल पातळीत घट ही प्रकल्प फाईल अपडेट केली आहे. प्रकल्प pdf फाईल पुन्हा डाउनलोड करून घ्या.

 • Unknown
  Unknown August 4, 2021 at 2:22 PM

  माणसातला देवमाणूस या विषयावर आधारित निबंध पाहिजे

 • Unknown
  Unknown August 4, 2021 at 2:32 PM

  माणसातला देवमाणूस या विषयावर निबंध पाहिजे

 • Suraj
  Suraj August 10, 2021 at 7:42 AM

  नैसर्गिक आपत्ती,
  ओला कचरा सुका कचरा,
  प्रदूषणाचे परिणाम,
  झाडे लावा oxizen वाचवा,
  कचऱ्याचा पुनर्वापर
  पर्यावरण संवर्धन हि काळाची गरज... (यातील कोणताही एक)

  प्रकल्प पुढील मुद्या प्रमाणे हवा
  १) प्रस्तावना
  २) उद्दिष्टे
  ३) विश्लेषण
  ४) निष्कर्ष
  ५) संदर्भ

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar August 10, 2021 at 3:32 PM

   तुम्हाला हवा असलेल्या प्रकल् काही दिवसांत उपलब्ध करून देण्यात येईल

 • Vaishu
  Vaishu August 18, 2021 at 4:35 PM

  `भारतीय आदिवासी समुहाची राज्यनिहाय यादी तयार करा समुहाची खास वैशिष्ट्य स्पष्ट करा समुहाच्या पर्यावरण जतन करण्याच्या परंपरांचे वर्णन करा`
  या विषयावर प्रकल्प पाहिजे आहे 12 th साठी

  • omkar pawar.
   omkar pawar. August 19, 2021 at 9:23 AM

   भारतीय आदिवासी समूहाची राज्यनिहाय यादी हा प्रकल्प आमच्या educationalमराठी वर उपलब्ध आहे. कृपया वेबसाईट च्या सर्च बॉक्स मध्ये प्रकल्पाचे सुरवातीचे नाव सर्च करा. किंवा या लिंक वर क्लिक करा. https://www.educationalmarathi.com/2021/07/paryavarn-prakalp-11vi-12vi-bhartatil.html

 • Unknown
  Unknown October 21, 2021 at 10:13 PM

  मिश्र पिकशेती प्रकल्प। १२वी

 • Unknown
  Unknown October 22, 2021 at 2:00 PM

  शेततळे काळाची गरज प्रकल्प

 • Unknown
  Unknown October 22, 2021 at 8:47 PM

  मी बारावीला आहे मला शेततळे काळाची गरज या विषयाचा प्रकल्प आहे . तर या प्रकल्याची माहीत लवकर पाठवा ही विनंती..

 • Unknown
  Unknown October 26, 2021 at 10:09 AM

  रासायनिक कीटकनाशकांच्या वितर्कला भेट देऊन त्या भागात नेहमी वापरल्या जाणार्या कीटकनाशकांच तपशीलवार यादी करा ती कोणत्या पिकांसाठी वापरतात ते लिहा व त्या कीटकनाशकाचे मानवी आरोग्या वर आणी पर्यावरणावर होनारे परिणाम अभ्यासणे या विषयावर प्रकल्प पाहिजे प्लीज हा प्रकल्प उपलबध करुन द्या प्लीज

 • Pranali
  Pranali October 28, 2021 at 7:51 PM

  रासायनिक कीटकनाशकांच्या वितर्कला भेट देऊन त्या भागात नेहमी वापरल्या जाणार्या कीटकनाशकांच तपशीलवार यादी करा ती कोणत्या पिकांसाठी वापरतात ते लिहा व त्या कीटकनाशकाचे मानवी आरोग्या वर आणी पर्यावरणावर होनारे परिणाम अभ्यासणे या विषयावर प्रकल्प पाहिजे प्लीज हा प्रकल्प उपलबध करुन द्या प्लीज

  • omkar pawar.
   omkar pawar. October 28, 2021 at 10:58 PM

   हा प्रकल्प पुढील काही दिवसांत उपलब्ध करून दिला जाईल

  • Pranali
   Pranali November 6, 2021 at 7:16 PM

   Please ha प्रकल्प लवकर उपलब्ध करून द्या sir

  • omkar pawar.
   omkar pawar. November 6, 2021 at 9:06 PM

   हा प्रकल्प उपलब्ध educationalमराठी वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
   https://www.educationalmarathi.com/2021/10/shetisathi-vaparali-janari-kitaknashake.html

 • Unknown
  Unknown November 1, 2021 at 8:06 PM

  मृदा प्रदूषण व पर्यावरण ऱ्हासाची करणे

  प्रकल्प पुढील मुद्या प्रमाणे हवा
  १) प्रस्तावना
  २) उद्दिष्टे
  ३) विश्लेषण
  ४) निष्कर्ष
  ५) संदर्भ
  6 )निरीक्षण
  7)कार्यपद्धती

  • omkar pawar.
   omkar pawar. November 1, 2021 at 10:39 PM

   तुम्हांला हवा असलेला प्रकल्प शक्य तितक्या लवकर उपलब्ध करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू .

  • Unknown
   Unknown November 6, 2021 at 10:41 AM

   धन्यवाद

 • Unknown
  Unknown November 1, 2021 at 8:12 PM

  मृदा प्रदूषण व पर्यावरण ऱ्हासाची करणे
  प्रकल्प पुढील मुद्या प्रमाणे हवा
  १) प्रस्तावना
  २) उद्दिष्टे
  ३) विश्लेषण
  ४) निष्कर्ष
  ५) संदर्भ

 • Unknown
  Unknown November 8, 2021 at 1:21 PM

  12th Art's 2021 Aushadhi Vanspati prakalp uplabdh karun dhya sir

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar November 8, 2021 at 6:12 PM

   तुम्ही कमेंट केलेला प्रकल्प आमच्या वेबसाईटवर आधीपासून उपलब्ध आहे. 'परिसरात सापडणाऱ्या आयुर्वेदिक वनस्पतींचे महत्व ' वरील अनुक्रमानिकेतून सदर प्रकल्पाची माहिती पहा.

 • Unknown
  Unknown November 10, 2021 at 9:15 AM

  तंबाखूचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम व धोके याबद्दल माझ्या शेजारी लोक/ माझ्या संस्थेतील /माझ्या शाळेतील विद्यार्थी जागरूक आहेत. पर्यावरण प्रकल्प पाहिजे आहे .

 • Unknown
  Unknown November 11, 2021 at 12:57 PM

  Jaal suraksha काळ ची गरज

 • Unknown
  Unknown November 13, 2021 at 8:19 AM

  पिकावरील रोगाचे प्रकार प्रकल्प इ. 12 वी कृपया मला हा प्रकल्प लवकर टाका सर प्लीज

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar November 14, 2021 at 5:27 PM

   तुम्हांला हवा असलेला प्रकल्प लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

  • Unknown
   Unknown November 25, 2021 at 6:49 PM

   धन्यवाद सर तुमच्या मुळे माझा प्रकल्प पूर्ण होणार

 • Unknown
  Unknown November 14, 2021 at 3:45 PM

  Hi
  Amhi payment Kela hota rasayanic khata ch prakalpa sathi.. pan te link open hot nahiye so amhi download karu shakalo nahi..tar te kasa download karawe te sanga....

  • Omkar
   Omkar November 14, 2021 at 5:18 PM

   तुमच्या ई मेल ला pdf सेंड केली गेली आहे. तरीही तुम्हांला pdf मिळाली नसेल तर educationalmarathi000@gmail.com या ई- मेल वर संपर्क करा.

 • Unknown
  Unknown November 17, 2021 at 10:29 AM

  वन्यजीव संवर्धन हा प्रकल्प पाहिजे ....क्लास १२

 • Unknown
  Unknown November 17, 2021 at 10:31 AM

  सर वन्यजीव संवर्धन प्रकल्प पाहिजे
  १२ वी

 • Unknown
  Unknown November 24, 2021 at 6:23 PM

  तंबाखूचे धोके व दुष्परिणाम याबद्दल माझ्या शेजारील लोक माझ्या शाळेतील विद्यार्थी जागरूक आहेत पर्यावरण प्रकल्प

 • Unknown
  Unknown November 28, 2021 at 4:39 PM

  स्थनिक किंवा धरणाचाअभ्यास करा आणि धरण व परिसर याचाशी संबंधित माहिती लिहा या विषयाची माहिती हवी आहे

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar December 2, 2021 at 11:15 PM

   तुम्हांला हवा असलेला स्थनिक किंवा धरणाचाअभ्यास करा आणि धरण व परिसर याचाशी संबंधित माहिती प्रकल्प लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल.

 • Unknown
  Unknown November 29, 2021 at 7:20 AM

  प्राणी संवर्धन प्रकल्प १२वी

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar November 29, 2021 at 10:07 AM

   प्राणी संवर्धन हा प्रकल्प उपलब्ध आहे. ( वन्यजीव संवर्धन प्रकल्प )

  • Unknown
   Unknown November 30, 2021 at 10:38 AM

   प्रकल्प सापडत नाही कुठे आहे सर

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar November 30, 2021 at 2:45 PM

   वन्यजीव संवर्ध प्रकल्प वरील अनुक्रमणिकेतील ४० क्रमांक चा प्रकल्प पहा.

  • Unknown
   Unknown December 1, 2021 at 9:43 PM

   Thank you sir

 • Unknown
  Unknown November 29, 2021 at 6:47 PM

  शहरी भागातील पर्यावरणीय समस्या

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar November 29, 2021 at 10:28 PM

   शहरी भागातील पर्यावरणीय समस्या हा प्रकल्प लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

 • Unknown
  Unknown November 30, 2021 at 10:11 AM

  स्थंनिक किंवा जवळच धरणाचं अभ्यास करा धरण आणि परिसर याच संबधित मुध्दे लिहा. Std .१२ ya विषयच माहिती हवी आहे

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar December 2, 2021 at 11:17 PM

   स्थंनिक किंवा जवळच धरणाचं अभ्यास करा धरण आणि परिसर हा प्रकल्प लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल .

 • Unknown
  Unknown December 3, 2021 at 6:23 PM

  तुमच्या गावातील

  शहरातील पर्यावरणीय

  समस्या लिहा.

  • Unknown
   Unknown December 14, 2021 at 7:47 PM

   पर्यावरण प्रकल्प विषय नोबेल विजेत्या कोणत्याही २ पर्यावरणवादींची माहिती लिहा त्यासोबत त्याच्या कार्याबद्दल कोणता संदेश मिळाला ते विश्लेषण करा इ11वी

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar December 15, 2021 at 11:05 PM

   पर्यावरण प्रकल्प विषय नोबेल विजेत्या कोणत्याही २ पर्यावरणवादींची माहिती लिहा त्यासोबत त्याच्या कार्याबद्दल कोणता संदेश मिळाला ते विश्लेषण करा या विषावरील प्रकल्प लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल.

 • Unknown
  Unknown December 12, 2021 at 11:11 PM

  'नोबेल विजेत्या' कोणत्याही २ पर्यावरणवादींची माहिती लिहा. त्यासोबत त्याच्या कार्याबद्दल कोणता संदेश मिळाला ते विश्लेषण करा class 11th

 • Unknown
  Unknown December 18, 2021 at 9:46 PM

  सांडपाणी शेतीसाठी वापरल्यास नदीचे प्रदुषण कमी करता येणे शक्य आहे.
  12वी पर्यावरण प्रकल्प please🥺

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar December 21, 2021 at 2:50 PM

   तुम्हांला हवा असलेल्या प्रकल्पाची माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

  • Unknown
   Unknown December 27, 2021 at 6:46 PM

   पाणी जतन करण्याच्या पद्धती व फायदे

 • Unknown
  Unknown December 25, 2021 at 9:08 PM

  पाणी बचतीचे विविध मार्ग अभ्यासणे प्रकल्प 11वी

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar January 2, 2022 at 11:18 AM

   तुम्ही कमेंट केलेला प्रकल्प लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

 • Unknown
  Unknown January 2, 2022 at 6:23 PM

  तुमच्या जवळच्या रुग्णालय/डाॅक्टर च्या दवाखान्यात भेट द्या डाॅक्टर ना विचारण्यासाठी एक प्रश्नावली तयार करा त्यांत खालील मुद्दे समाविष्ट करा पेशंट च्या संख्येत वाढ झाली का घट कोणते आजार नोंदवले गेले या आजाराची कारणे काय आहे प्रतिबंधासाठी कोणते उपाय करता येतील या सर्वांचा एक अहवाल तयार करा डेंग्यू आणि मलेरिया या आजाराची माहिती दिली आहे plz लवकर द्या project 12th

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar January 8, 2022 at 1:22 PM

   तुम्ही कमेंट केलेला प्रकल्प उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 • Unknown
  Unknown January 2, 2022 at 7:01 PM

  Tumchya javlchya rugnalayt doctar chya davakhanyala bhet dya doctor na vicharnyasathi ek prashanawali tyar kara tyat khalil muddhe samvashishth kara patient chya sankhet vadh zali ka ghath konte aajar nondavle gele hya aajranchi karane kay ahet prtibhandasathi konte upay karata yetil hya saglyancha ahavahl tyar kara

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar January 8, 2022 at 1:22 PM

   तुम्ही कमेंट केलेला प्रकल्प उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 • Bhavesh Mali
  Bhavesh Mali January 7, 2022 at 7:29 PM

  Vividh Fulanchi mahiti project pahije

 • Bhavesh Mali
  Bhavesh Mali January 7, 2022 at 8:43 PM

  विविध फुलांची माहिती लिहिणे
  प्रकल्प 12 वी

 • Unknown
  Unknown January 9, 2022 at 10:55 AM

  अनुऊर्जे पासून होणाऱ्या व मोबाईल टॉवरमधून निघणाऱ्या रेडिएशनचे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम

 • Unknown
  Unknown January 9, 2022 at 6:04 PM

  प्रकल्प-तुमच्या परिसरातील विविध फुलांच्या प्रजातींचा सामाजिक किंवा धार्मिक दृष्टीकोनातून अभ्यास करा

 • Unknown
  Unknown January 11, 2022 at 10:06 PM

  इयत्ता 11वी तुमच्या परिसरातील 10 झाडांची माहिती प्रकल्प कार्यच्या सर्व मुद्द्यासह मराठी मध्ये
  कृपया लवकर पाठवा

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar January 15, 2022 at 4:45 PM

   तुम्ही कमेंट केलेला प्रकल्प लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल.

 • Amar
  Amar January 16, 2022 at 11:33 AM

  अपारंपारिक ऊर्जा वापर prakalp 12 vi.

 • Mayur
  Mayur January 16, 2022 at 8:00 PM

  शेतक यांचे मित्र मानले जाणारे पशु, पक्षी, कीटक, प्राणी इ. ची

  माहिती मिळविणे व त्यांच्या संवर्धनाचे महत्व सांगणे.
  मला कृपया या प्रकल्पा विषयी माहिती हवी आहे

 • Unknown
  Unknown January 22, 2022 at 12:04 PM

  अपारंपारीक ऊर्जा वापर प्रकल्प पाहीजे 12 वी

 • Amar
  Amar January 22, 2022 at 12:16 PM

  अपारंपरिक ऊर्जा वापर प्रकल्प 12वी

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar January 25, 2022 at 1:43 PM

   अपारंपरिक उर्जा वापर हा प्रकल्प उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रकल्प पाहण्यासाठी home button वर क्लिक करा.

 • Unknown
  Unknown January 28, 2022 at 9:46 PM

  रेडिएशनचे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम

 • Anonymous
  Anonymous February 19, 2022 at 10:12 AM

  11th तुमच्या परिसरातील विविध फुलांच्या प्रजातींच्या सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोन अभ्यास करा ? पाहिजे

 • Pradip
  Pradip August 16, 2023 at 9:07 PM

  लाकुड म्हणून इंधनाचा वापर हानिकारक.....
  प्रकल्प पुढील मुद्दावर हवा...👇🏻👇🏻👇🏻
  १) प्रकल्प विषय निवड, प्रस्तावना
  २) विषयाचे महत्त्व
  ३) प्रकल्प कार्य उद्दिष्टे
  ४) प्रकल्प कार्यपद्धती
  ५) निरीक्षणे

 • Kalyani
  Kalyani August 26, 2023 at 1:05 AM

  शहरीकरण आणि त्यांच्या समस्या ya var 12 Art sathi project hava ahe

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar August 26, 2023 at 10:30 AM

   वरील अनुक्रमणिकेत ४३ नंबर चा प्रकल्प देण्यात आला आहे .

Add Comment
comment url