BUY PROJECT PDF Click Here!

Index | अनुक्रमणिका

Index | अनुक्रमणिका
Admin
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 
अनुक्रमणिका

 

विभाग १. वर्णनात्मक निबंध

अ.क्र.

निबंधाचे नाव

निबंध लिंक

वर्णनात्मक निबंध म्हणजे कायनिबंध लेखन कसे करावे?

येथे क्लिक करा

रम्य ते शालेय जीवन

येथे क्लिक करा

माझा भारत महान!

येथे क्लिक करा

माझी आई

येथे क्लिक करा

आईची माया

येथे क्लिक करा

माझा आवडता ऋतू पावसाळा

येथे क्लिक करा

माझा आवडता सण : होळी

येथे क्लिक करा

माझा महाराष्ट्र

येथे क्लिक करा

माझ्या स्वप्नातला भारत

येथे क्लिक करा

१०

आजचा संसारी माणूस

येथे क्लिक करा

११

माझा आवडता सण : दिवाळी

येथे क्लिक करा

१२

मी आणि भूत

येथे क्लिक करा

१३

एक रम्य सकाळ

येथे क्लिक करा

१४

आपले राष्ट्रीय सण

येथे क्लिक करा

१५

मला आवडलेले पुस्तक

येथे क्लिक करा

१६

घरातील एक उपद्रवी कीटक

येथे क्लिक करा

१७

दुष्काळ एक आपत्ती

येथे क्लिक करा

१८

 कोरोनाच्या विळख्यात

येथे क्लिक करा

१९

 माझा आवडता छंद

येथे क्लिक करा

२०

 उद्यानातील फेरफटका

येथे क्लिक करा

२१

 माझा आवडता प्राणी: कुत्रा

येथे क्लिक करा

२२

 माझा आवडता सण : गणेशोत्सव

येथे क्लिक करा

२३

 माझा आवडता पक्षी: पोपट

येथे क्लिक करा

२४

 माझे आवडते पुस्तक निबंध

येथे क्लिक करा

२५

येथे क्लिक करा

२६

 

येथे क्लिक करा

२७

 

येथे क्लिक करा

२८

 

येथे क्लिक करा

२९

 

येथे क्लिक करा

३०

 

येथे क्लिक करा

विभाग २. वैचारिक निबंध

वैचारिक निबंध म्हणजे कायनिबंध लेखन कसे करावे?

येथे क्लिक करा

प्रयत्न हाच परमेश्वर

येथे क्लिक करा

गुरु एक कल्पतरू

येथे क्लिक करा

वेळेचे महत्व

येथे क्लिक करा

लहरी पाऊस आणि शेतकरी

येथे क्लिक करा

सौरशक्ती : एक वरदान

येथे क्लिक करा

भ्रष्टाचार – समाजाला लागलेली कीड

येथे क्लिक करा

नद्यांची घुसमट

येथे क्लिक करा

व्यायाम आणि आरोग्य

येथे क्लिक करा

१०

मोबाईल: २१ व्या शतकातील अग्रदूत

येथे क्लिक करा

११

महागाई एक समस्या

येथे क्लिक करा

१२

भारताची वैज्ञानिक प्रगती.

येथे क्लिक करा

१३

बोलीभाषांचे वैभव

येथे क्लिक करा

१४

दुष्काळ एक आपत्ती

येथे क्लिक करा

१५

गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड – करिअरमधील मोठ्ठी धोंड!

येथे क्लिक करा

१६

ताणतणावांचे दुष्परिणाम

येथे क्लिक करा

१७

माझी महत्वाकांक्षा

येथे क्लिक करा

१८

सादरीकरण एक जीवनावश्यक कौशल्य

येथे क्लिक करा

१९

माझी वसुंधरा माझी जबाबदारी / पर्यावरणाचा ऱ्हास –एक समस्या

येथे क्लिक करा

२०

संतांचे सामाजिक कार्य

येथे क्लिक करा

२१

 जाहिरातींच्या विळख्यात 

येथे क्लिक करा

२२

 ऑनलाईन शिक्षण काळाची गरज

येथे क्लिक करा

२३

 विनोदाचे महत्व

येथे क्लिक करा

२४

 संगणक साक्षरता काळाची गरज

येथे क्लिक करा

२५

 धर्म आणि राजकारण

येथे क्लिक करा

२६

वृक्षांचे मानवी जीवनातील स्थान

येथे क्लिक करा

२७

 

येथे क्लिक करा

२८

 

येथे क्लिक करा

२९

 

येथे क्लिक करा

३०

 

येथे क्लिक करा

३१

 

येथे क्लिक करा

विभाग ३.आत्मकथनात्मक निबंध

आत्मकथनात्मक निबंध म्हणजे काय? निबंध लेखन कसे करावे?

येथे क्लिक करा

शेतकऱ्याची आत्मकथा

येथे क्लिक करा

सैनिकाची आत्मकथा

येथे क्लिक करा

पृथ्वीचे मनोगत

येथे क्लिक करा

मराठी भाषेची कैफियत

येथे क्लिक करा

आजच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचे मनोगत

येथे क्लिक करा

मी रस्ता बोलतोय

येथे क्लिक करा

पक्षाची आत्मकथा

येथे क्लिक करा

फुलाची आत्मकथा

येथे क्लिक करा

१०

मी सह्याद्री बोलतोय

येथे क्लिक करा

११

बैलगाडीची कैफियत

येथे क्लिक करा

१२

रुग्णालयाचे आत्मवृत्त

येथे क्लिक करा

१३

भाजी विक्रेत्याचे मनोगत

येथे क्लिक करा

१४

मी वर्ग बोलत आहे.

येथे क्लिक करा

१५

मी मतदार बोलतोय

येथे क्लिक करा

१६

एका अनाथ मुलाची आत्मकथा

येथे क्लिक करा

१७

एका छत्रीची आत्मकथा

येथे क्लिक करा

१८

एका वृद्ध नोकराची आत्मकथा

येथे क्लिक करा

१९

एका जादुगाराची आत्मकथा

येथे क्लिक करा

२०

एका कुत्र्याची आत्मकथा

येथे क्लिक करा

२१

 

येथे क्लिक करा

२२

 

येथे क्लिक करा

२३

 

येथे क्लिक करा

२४

 

येथे क्लिक करा

२५

 

येथे क्लिक करा

२६

 

येथे क्लिक करा

२७

 

येथे क्लिक करा

२८

 

येथे क्लिक करा

२९

 

येथे क्लिक करा

३०

 

येथे क्लिक करा

३१

 

येथे क्लिक करा

विभाग ४.कल्पनात्मक निबंध

कल्पनात्मक निबंध म्हणजे कायनिबंध लेखन कसे करावे?

येथे क्लिक करा

स्वप्ने नसती तर...

येथे क्लिक करा

परीक्षा नसत्या तर...

येथे क्लिक करा

मला पंख असते तर...

येथे क्लिक करा

मी आमदार झालो तर...

येथे क्लिक करा

सर्व वर्तमानपत्रे बंदच झाली तर...

येथे क्लिक करा

भूक नसती तर...

येथे क्लिक करा

दळणवळण व्यवस्था बंद झाली तर...

येथे क्लिक करा

रंग नसते तर...

येथे क्लिक करा

१०

मला अदृश्य होता आले तर...

येथे क्लिक करा

११

मी भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री झालो तर...

येथे क्लिक करा

१२

माणूस बोलणे विसरला तर...

येथे क्लिक करा

१३

मी यंत्रमानव बनले तर...

येथे क्लिक करा

१४

माणसाला मृत्यू नसता तर...

येथे क्लिक करा

१५

कामगारच नसते तर...

येथे क्लिक करा

१६

समुद्र आटला तर...

येथे क्लिक करा

१७

आरसा नसता तर...

येथे क्लिक करा

१८

पक्षी बोलू लागले तर...

येथे क्लिक करा

१९

माणूस हसणे विसरला तर...

येथे क्लिक करा

२०

 वीज नसती तर...

येथे क्लिक करा

२१

 पाऊस पडलाच नाही तर...

येथे क्लिक करा

२२

 आज शिवाजीराजे असते तर...

येथे क्लिक करा

२३

 आकाश बोलू लागले तर...

येथे क्लिक करा

२४

 मी शिक्षणमंत्री झालो तर...

येथे क्लिक करा

२५

 

येथे क्लिक करा

२६

 

येथे क्लिक करा

२७

 

येथे क्लिक करा

२८

 

येथे क्लिक करा

२९

 

येथे क्लिक करा

३०

 

येथे क्लिक करा

३१

 

येथे क्लिक करा महत्वाच्या लिंक  तुम्ही या लिंक द्वारे जावून तुम्हाला हवी असलेली माहिती मिळवू शकता.

१)

प्रकल्प

येथे क्लिक करा

२)

वृतांत लेखन

येथे क्लिक करा

३)

पत्रलेखन

येथे क्लिक करा

४)

समाजसुधारक

येथे क्लिक करा


[टीप: या पानावरील माहिती वेळोवेळी अद्ययावत (UPDATE) केली जाईल.]

समजाससुधारक, प्रकल्प , पत्रलेखन , वृतांत लेखन  विषयांचा या अनुक्रमणिकेत समावेश नाही. तरी HOME बटन वर क्लिक करून सदर tabवर क्लिक करा.


Post a Comment

निबंध आवडल्यास आम्हाला COMMENT करून नक्की सांगा.
तुम्हाला कोणत्या विषयाचा निबंध हवा असल्यास आम्हाला COMMENT मध्ये किंवा Contact Form द्वारे संपर्क करून सांगा आम्ही तो निबंध देण्याचा अवश्य प्रयत्न करू.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.